آنقدر دوستت دارم که نگران خودمم ...

 تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 22:46 | نویسنده : شیرین |

 

 

 

نـــــه در آغـوشــت گرفته ام...

نه تو را بوسیده ام...

نه حتی موهــایــت را نوازش کرده ام...

اما...

بــبــــیــــن

چگونه برایــــت

عـــاشــــقــــــانــــه می نویــسم...

فقط برای تووووووووووووووتاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 22:42 | نویسنده : شیرین |

 

 

 

کــــــــــــــــــاش...

گـــــاهـــــــــــی...

زنــــــدگـــــــــی...


[◄◄ι] [ ιι ] [■] [►] [ι►►]


داشـــــــتــــــــــ ...تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 22:40 | نویسنده : شیرین |

 

 

 

 

ســالــها بــعــد

من در کنار یک مرد زندگی میکنم ،
مردی که اسمش تو شناسنامم ثبت شده و همسر من محسوب میشه،
مردی که شاید من زنِ رویاهاش باشم اما ،
اون هیچ وقت مرد رویاهای من نمیشه چون ،
رویایی ترین کسی که میخواستم تو بودی ...
جسمم کنار اون میخوابه اما ،
افکارم در کنار تو .

 ادامه مطلب
تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 22:30 | نویسنده : شیرین |

 

 

ﺍﻓﺘــﺎﺩﻩ ﺍﻡ ﻣﯿـــﺎﻥ ﺩﻭ ﺧﻂ ؛

ﻣـــﺎﻧﺪﻧﻢ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ …

ﺭﻓﺘﻨـــﻢ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﯽ ﺧـــﻮﺍﻫﺪ ...

و مـــن ﺗـــﻮﺍﻥ ﺩﺭﺩ ﻧـــﺪﺍﺭﻡ !

 تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 22:28 | نویسنده : شیرین |
 

 

با مــــن قهــــر کــــن

حرصــــم و در بیـــار

بهونـــــه بگــــیر

اجــــازه داری اشکمــــــو

بعضـــــی وقت ها در بـــــیاری

امــــا. . .

حــــق نــــداری هیــــچوقــــت بـــری

هیــچوقـــــــت . . .

 تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 22:23 | نویسنده : شیرین |
 

 

عشق من . . .

شــايد روزي ...

دوبــاره در گذر زمان به يـكــديـگــر بـرسيــم !

آنـــــروز ...

من اشـتبــاه گذشتـه را تـكــرار نخواهم کـرد !

تــــو را از دسـت مي دهم ،

اما ...

غرورم را نه ...

 تاريخ : دوشنبه ششم مرداد 1393 | 0:35 | نویسنده : شیرین |
 

 

روزی میــرسد …

بـــی هیــــچ خَبـــَـــری …

بــآ کولـــــه بــــآر تَنهـــآییـَم …

دَر جـــآده هــآی بـی انتهــــآی ایـن دنیــآی عَجیـــــب …

رآه خــــوآهم افتـــــآد …

مَـــن کـــه غَریبـــــم …

چـــه فَــــرقی دآرد کجـــــآی ایـــن دنیــــــآ بـآشــــم …

همــه جــــآی جهــــآن تنهـــــآیی بــــآ مَـــن است…

 تاريخ : دوشنبه ششم مرداد 1393 | 0:23 | نویسنده : شیرین |
 

 
 
گاهے فقط בلتـ میخواهـב
 
زانو هایتــ را تنگــ בر آغــوش بگیرے ...
 
گوشـﮧ تریـن گوشـﮧ اے کـﮧ مے شناسے بنشینے
 
و فقـط نگاه کنے...
 
چقـבر בلت براے یکــ خیال راحت تنگـــ مے شوב...
 


تاريخ : دوشنبه ششم مرداد 1393 | 0:6 | نویسنده : شیرین |

لبخند بزن تا 10 تا جایزه بگیرید !!! بعد از خنده کلیک کن

 

سخت است درک کردن

دخــــ ـــــتری که غــ ـــم هایـــــ ـش را 

خودش میـــ ــداند و دلش

که همه تنـــ ـــــ ـــــها لبــــخـــندهایش را میبینند

که حســــ ــــــ ـــــرت میـــــخورند 

بـــخاطر شاد بودنــــ ــــ ـــش

بخاطر خنده هایـــــــ ــــــــ ــــش

 و هیــــــ ـــــــــ ــــــچکس

جز همان دختـــــ ـــــر  نمیــ ـــداند چقدر تنهاســ ـــــت

که چقدر میـــــــــ ـــــــ ـــــترسد

از باخـــــــــ ــــــــتن

از اعتــــ ــــــ ــــــمادِ بی حاصلش

از یــــــ ـــــــــ ــــــخ زدن احساس و قلبــــــ ـــــــ ــــش

از زندگــــــ ـــــــــــ ــــــی

 تاريخ : جمعه ششم تیر 1393 | 19:31 | نویسنده : شیرین |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.