ساده هستم

ساده می بینم

ساده می پندارم زندگی را

نمیدانستم جرم می دانند سادگی را

سادگی جرم است و من مجرم ترین مجرم شهرم

ساده می مانم…

ساده میمیرم…

اما…

ترک نمی گویم پاکی این سادگی را …

 تاريخ : یکشنبه سی ام شهریور 1393 | 18:31 | نویسنده : شیرین |
 

 

..آخر همه چیز خوب است

...پس اگر چیزی خوب نبود بدان هنوز پایانش نرسیده

 تاريخ : یکشنبه سی ام شهریور 1393 | 17:43 | نویسنده : شیرین |

 

 

 

نـــــه در آغـوشــت گرفته ام...

نه تو را بوسیده ام...

نه حتی موهــایــت را نوازش کرده ام...

اما...

بــبــــیــــن

چگونه برایــــت

عـــاشــــقــــــانــــه می نویــسم...

فقط برای تووووووووووووووتاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 22:42 | نویسنده : شیرین |

 

 

 

کــــــــــــــــــاش...

گـــــاهـــــــــــی...

زنــــــدگـــــــــی...


[◄◄ι] [ ιι ] [■] [►] [ι►►]


داشـــــــتــــــــــ ...تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 22:40 | نویسنده : شیرین |

 

 

 

 

ســالــها بــعــد

من در کنار یک مرد زندگی میکنم ،
مردی که اسمش تو شناسنامم ثبت شده و همسر من محسوب میشه،
مردی که شاید من زنِ رویاهاش باشم اما ،
اون هیچ وقت مرد رویاهای من نمیشه چون ،
رویایی ترین کسی که میخواستم تو بودی ...
جسمم کنار اون میخوابه اما ،
افکارم در کنار تو .

 ادامه مطلب
تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 22:30 | نویسنده : شیرین |

 

 

ﺍﻓﺘــﺎﺩﻩ ﺍﻡ ﻣﯿـــﺎﻥ ﺩﻭ ﺧﻂ ؛

ﻣـــﺎﻧﺪﻧﻢ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ …

ﺭﻓﺘﻨـــﻢ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﯽ ﺧـــﻮﺍﻫﺪ ...

و مـــن ﺗـــﻮﺍﻥ ﺩﺭﺩ ﻧـــﺪﺍﺭﻡ !

 تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 22:28 | نویسنده : شیرین |
 

 

با مــــن قهــــر کــــن

حرصــــم و در بیـــار

بهونـــــه بگــــیر

اجــــازه داری اشکمــــــو

بعضـــــی وقت ها در بـــــیاری

امــــا. . .

حــــق نــــداری هیــــچوقــــت بـــری

هیــچوقـــــــت . . .

 تاريخ : جمعه هفدهم مرداد 1393 | 22:23 | نویسنده : شیرین |
 

 

عشق من . . .

شــايد روزي ...

دوبــاره در گذر زمان به يـكــديـگــر بـرسيــم !

آنـــــروز ...

من اشـتبــاه گذشتـه را تـكــرار نخواهم کـرد !

تــــو را از دسـت مي دهم ،

اما ...

غرورم را نه ...

 تاريخ : دوشنبه ششم مرداد 1393 | 0:35 | نویسنده : شیرین |
 

 

روزی میــرسد …

بـــی هیــــچ خَبـــَـــری …

بــآ کولـــــه بــــآر تَنهـــآییـَم …

دَر جـــآده هــآی بـی انتهــــآی ایـن دنیــآی عَجیـــــب …

رآه خــــوآهم افتـــــآد …

مَـــن کـــه غَریبـــــم …

چـــه فَــــرقی دآرد کجـــــآی ایـــن دنیــــــآ بـآشــــم …

همــه جــــآی جهــــآن تنهـــــآیی بــــآ مَـــن است…

 تاريخ : دوشنبه ششم مرداد 1393 | 0:23 | نویسنده : شیرین |
 

 
 
گاهے فقط בلتـ میخواهـב
 
زانو هایتــ را تنگــ בر آغــوش بگیرے ...
 
گوشـﮧ تریـن گوشـﮧ اے کـﮧ مے شناسے بنشینے
 
و فقـط نگاه کنے...
 
چقـבر בلت براے یکــ خیال راحت تنگـــ مے شوב...
 


تاريخ : دوشنبه ششم مرداد 1393 | 0:6 | نویسنده : شیرین |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.