لبخند بزن تا 10 تا جایزه بگیرید !!! بعد از خنده کلیک کن

 

سخت است درک کردن

دخــــ ـــــتری که غــ ـــم هایـــــ ـش را 

خودش میـــ ــداند و دلش

که همه تنـــ ـــــ ـــــها لبــــخـــندهایش را میبینند

که حســــ ــــــ ـــــرت میـــــخورند 

بـــخاطر شاد بودنــــ ــــ ـــش

بخاطر خنده هایـــــــ ــــــــ ــــش

 و هیــــــ ـــــــــ ــــــچکس

جز همان دختـــــ ـــــر  نمیــ ـــداند چقدر تنهاســ ـــــت

که چقدر میـــــــــ ـــــــ ـــــترسد

از باخـــــــــ ــــــــتن

از اعتــــ ــــــ ــــــمادِ بی حاصلش

از یــــــ ـــــــــ ــــــخ زدن احساس و قلبــــــ ـــــــ ــــش

از زندگــــــ ـــــــــــ ــــــی

 تاريخ : جمعه ششم تیر 1393 | 19:31 | نویسنده : شیرین |

 

 

دلم آغوشی را میخواهد

نه مرد ، نه زن

خدایا زمین نمیایی ؟؟؟!تاريخ : جمعه ششم تیر 1393 | 19:4 | نویسنده : شیرین |

 

 

خدایا چه آسان می توان تو را دوست داشت 

بی هیچ تکلف و بهانه ای

بهشت همین حیاط کوچک خانه ماست

وقتی فرشته ها برای شنیدن نام تو از دهان من

از پله های عرش پایین می آیند....تاريخ : پنجشنبه پنجم تیر 1393 | 22:58 | نویسنده : شیرین |

 

 

 

بدترین شکل دلتنگی برای کسی این است که

در کنارش باشی و بدانی هرگز به او نخواهی رسید ...


 تاريخ : شنبه بیست و یکم دی 1392 | 12:41 | نویسنده : شیرین |

 

 

    عشق

         یعنی اینکه بدونی نمیشه

                                       اما نتونی ترکش کنی

 

 تاريخ : شنبه بیست و یکم دی 1392 | 12:19 | نویسنده : شیرین |

654147mQTxsSk7.jpg

 

 

 

جسارت میخواهد

نزدیک شدن به

افکار دختری که روزها مردانه

با زندگی می جنگد

اما شب ها…

بالشش از هق هق دخترانه اش خیس است


 تاريخ : شنبه بیست و یکم دی 1392 | 12:5 | نویسنده : شیرین |

 

خوابم نمیبرد…

به هیچ چیز فکر نمیکنم…

جز “او” و میدانم که خواب است…

و قبل از بسته شدن چشمهایش

به همه چیز فکر کرده است…

جز “من”……!!!

 تاريخ : شنبه بیست و یکم دی 1392 | 11:35 | نویسنده : شیرین |نه اینکه حرفی برای گفتن نباشد هست!

حرف هست...

 عشق هست...

 بغض هست...

درد هست...

اما...چه بگویم وقتی....

نه در آرزوهایت حرفی از رویای با من بودن است

نه در روزهایت تلاش ِ داشتنه همیشگی ِ من!

گمان مبر که همیشه در حوالی خوابهای تو بیدارم

گمان مبر که همیشه عاشقانه مینویسمو می خوانمت

عشق به زخم که برسد سکوت می شود...

زخم که عمیق شود ، بیداریه دل ، درد دارد

من!

در این بغض های هر لحظه

در این دلتنگی های مدام

در این آشفتگی های دقایقم

دارم

سکوت

می شوم

با من از عشق چیزی بگو

پیش تر از آنکه زخم هایم عمیق شود...!تاريخ : دوشنبه نهم دی 1392 | 22:6 | نویسنده : شیرین |


مـَטּ يـڪــ " دُخــتَــرَم " مے بيــنَمـ ...

مے فَهـمَمـ ...

اَمـا سُـڪـوتــ مے ڪـنـَمـ تـا تـو نَفهـمے ...

פــواسـَمـ بــہ تَمـامـ ِ جـُزئيـاتــ ِ ايـטּ כُنيــا هَســتــ تَمـامـ ُ ڪـمـالــ ...

بــے هيـچــ سـانسورـے ...

مـَטּ يـڪــ " دُخــتَــرَم " כلــمـ ڪــہ بشـڪــنَـכ כيگـر بــَنـכ نـمـے פֿــورَכ .... !

اَمـا بــہ رويـَتــ نمى اورَمــ ڪــہ زَפֿــمَشـ نـاعـَلـاجــ اَســتــ ...

نـاعَلـاجــ اَســتـ وَ ...

شـايـَכ هَميـشگــے ...

مـَטּ يـڪــ " دُخــتَــرَم" وَ گـاهـً ميـاטּ ايـטּ هَمــہ اِنسـاטּ ِ نـُرمـالــ ڪــَمـ مـے اورَمــ

 اَز مـانـכטּ ،פֿـَستـــہ مـے شَـومــ ...

ميــــــــبـُرمــــــ ... !!

مـَטּ يـڪــ " دُخــتَــرَم" صـافـَمـ ...

سـاכمــ ...

وَ ايـن دُخــتَــر بـوכטּ را כوســتـ כارَمـــ

 تاريخ : دوشنبه نهم دی 1392 | 14:53 | نویسنده : شیرین |


اگرنمی‌توانی شاه راه باشی، كوره راه باش، 

اگر نمی‌توانی خورشید باشی، ستاره باش، 

با بردن و باختن اندازه ات نمی گیرند

هر آنچه كه هستی، بهترینش باش...

 تاريخ : چهارشنبه بیستم آذر 1392 | 23:1 | نویسنده : شیرین |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.