عشق من . . .

شــايد روزي ...

دوبــاره در گذر زمان به يـكــديـگــر بـرسيــم !

آنـــــروز ...

من اشـتبــاه گذشتـه را تـكــرار نخواهم کـرد !

تــــو را از دسـت مي دهم ،

اما ...

غرورم را نه ...

 تاريخ : دوشنبه ششم مرداد 1393 | 0:35 | نویسنده : شیرین |
 

 

روزی میــرسد …

بـــی هیــــچ خَبـــَـــری …

بــآ کولـــــه بــــآر تَنهـــآییـَم …

دَر جـــآده هــآی بـی انتهــــآی ایـن دنیــآی عَجیـــــب …

رآه خــــوآهم افتـــــآد …

مَـــن کـــه غَریبـــــم …

چـــه فَــــرقی دآرد کجـــــآی ایـــن دنیــــــآ بـآشــــم …

همــه جــــآی جهــــآن تنهـــــآیی بــــآ مَـــن است…

 تاريخ : دوشنبه ششم مرداد 1393 | 0:23 | نویسنده : شیرین |
 

 
 
گاهے فقط בلتـ میخواهـב
 
زانو هایتــ را تنگــ בر آغــوش بگیرے ...
 
گوشـﮧ تریـن گوشـﮧ اے کـﮧ مے شناسے بنشینے
 
و فقـط نگاه کنے...
 
چقـבر בلت براے یکــ خیال راحت تنگـــ مے شوב...
 


تاريخ : دوشنبه ششم مرداد 1393 | 0:6 | نویسنده : شیرین |

لبخند بزن تا 10 تا جایزه بگیرید !!! بعد از خنده کلیک کن

 

سخت است درک کردن

دخــــ ـــــتری که غــ ـــم هایـــــ ـش را 

خودش میـــ ــداند و دلش

که همه تنـــ ـــــ ـــــها لبــــخـــندهایش را میبینند

که حســــ ــــــ ـــــرت میـــــخورند 

بـــخاطر شاد بودنــــ ــــ ـــش

بخاطر خنده هایـــــــ ــــــــ ــــش

 و هیــــــ ـــــــــ ــــــچکس

جز همان دختـــــ ـــــر  نمیــ ـــداند چقدر تنهاســ ـــــت

که چقدر میـــــــــ ـــــــ ـــــترسد

از باخـــــــــ ــــــــتن

از اعتــــ ــــــ ــــــمادِ بی حاصلش

از یــــــ ـــــــــ ــــــخ زدن احساس و قلبــــــ ـــــــ ــــش

از زندگــــــ ـــــــــــ ــــــی

 تاريخ : جمعه ششم تیر 1393 | 19:31 | نویسنده : شیرین |

 

 

دلم آغوشی را میخواهد

نه مرد ، نه زن

خدایا زمین نمیایی ؟؟؟!تاريخ : جمعه ششم تیر 1393 | 19:4 | نویسنده : شیرین |

 

 

خدایا چه آسان می توان تو را دوست داشت 

بی هیچ تکلف و بهانه ای

بهشت همین حیاط کوچک خانه ماست

وقتی فرشته ها برای شنیدن نام تو از دهان من

از پله های عرش پایین می آیند....تاريخ : پنجشنبه پنجم تیر 1393 | 22:58 | نویسنده : شیرین |

 

 

 

بدترین شکل دلتنگی برای کسی این است که

در کنارش باشی و بدانی هرگز به او نخواهی رسید ...


 تاريخ : شنبه بیست و یکم دی 1392 | 12:41 | نویسنده : شیرین |

 

 

    عشق

         یعنی اینکه بدونی نمیشه

                                       اما نتونی ترکش کنی

 

 تاريخ : شنبه بیست و یکم دی 1392 | 12:19 | نویسنده : شیرین |

654147mQTxsSk7.jpg

 

 

 

جسارت میخواهد

نزدیک شدن به

افکار دختری که روزها مردانه

با زندگی می جنگد

اما شب ها…

بالشش از هق هق دخترانه اش خیس است


 تاريخ : شنبه بیست و یکم دی 1392 | 12:5 | نویسنده : شیرین |

 

خوابم نمیبرد…

به هیچ چیز فکر نمیکنم…

جز “او” و میدانم که خواب است…

و قبل از بسته شدن چشمهایش

به همه چیز فکر کرده است…

جز “من”……!!!

 تاريخ : شنبه بیست و یکم دی 1392 | 11:35 | نویسنده : شیرین |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.